Waalcampus

Waalcampus

Waalcampus is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Waelpark, een nieuwbouwwijk in ‘s-Gravenzande. Bij Waalcampus zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar en ontwikkelen zij zich op basis van een persoonlijk leerplan. Het is een ander soort onderwijs en dat maakt Waalcampus erg bijzonder. Waalcampus kijkt naar wat het kind nodig heeft en laat het kind vanuit daar ontwikkelingen.

Waalcampus heeft een mooi onderwijssysteem. Om dit onderwijssysteem goed in beeld te krijgen hebben onze ontwerp maatjes een animatie gemaakt voor Waalcampus. In de animatie komt de huisstijl van Waalcampus terug en wordt het systeem van Waalcampus goed verteld.

Wat hebben onze maatjes voor Waalcampus gedaan?

Animatie gemaakt

×